Bilistkampanjer

Bilistkampanjer

Med exempelvis banderoller, plakat och affischer når vi bilisterna vid trafikerande infarter och tullar m.m. Vi delar även ut flygblad/mini-affischer på vinrutetorkare i passande områden där även fotgängare ser dem, även detta en typ av affischering.

Bilistkampanjer

Bilistkampanjer

Med exempelvis banderoller, plakat och affischer når vi bilisterna vid trafikerande infarter och tullar m.m. Vi delar även ut flygblad/mini-affischer på vinrutetorkare i passande områden där även fotgängare ser dem, även detta en typ av affischering.