Affischering

Affischering

Affischering

Affischering är idag ett självklart inslag i stadsbilden och ett av det mest effektiva och genomslagskraftiga sätt att marknadsföra sig på inom street promotion. Vi når snabbt och lätt ut med strategiska placeringar av affischer i city, runt stora centrum och mötesplatser där mycket människor passerar dagligen. Idag fungerar våra affischer ungefär som löpsedlar, alla ser dem!

Affischering är idag ett självklart inslag i stadsbilden och ett av det mest effektiva och genomslagskraftiga sätt att marknadsföra sig på inom street promotion. Vi når snabbt och lätt ut med strategiska placeringar av affischer i city, runt stora centrum och mötesplatser där mycket människor passerar dagligen. Idag fungerar våra affischer ungefär som löpsedlar, alla ser dem!