Guerilla Marketing

Guerilla Marknadsföring

Guerilla Marketing

Guerilla Marketing

Vi har genom åren utfört flera lyckade och uppmärksammade guerilla marketing-kampanjer där vi placerat ut olika typer av installationer som sedan överraskar människor positivt i deras vardag. Vi är mycket stolta över Guldägget som vi tilldelades 2006 för Alternativ Media ”Lågt på Slussen” i samarbete med Garbergs och Glocalnet. Andra minnesvärda jobb är Stockholmsbilden i DN 2005 åt Gröna Lund i samarbete med åkestam.holst som liksom andra jobb har genererat en del ”intressanta” artiklar i media genom åren.

Vi hjälper dig med Guerilla marknadsföring. Marknadsföring som drar stor uppmärksamhet och intresse i sin omgivning. Marknadsaktiviteter som ger viral spridning. Ett budskap ska förmedlas och en kundrelation skall skapas!