Produktprover, samples & Demostrationstält

Produktprover

Vi marknadsför nya produkter genom att t.ex. dela ut prover / samples tillsammans med information om vad man just har fått i handen. Utdelning sker vid passande tillfällen och i det rätta sammanhanget med hjälp av våra street teams.

Produktprover, samples & Demostrationstält

Produktprover, samples & Demostrationstält

Vi marknadsför nya produkter genom att t.ex. dela ut prover / samples tillsammans med information om vad man just har fått i handen. Utdelning sker vid passande tillfällen och i det rätta sammanhanget med hjälp av våra street teams.