Bandit Rock vol 1

Radiostationer annonserar inte i konkurrerande radiokanaler och heller inte särskilt mycket i andra medier. På gatan är det nära till lyssnaren som ofta sitter i bil eller har en radio i mobilen.

Affischering för Radio Bandit

Uppdragsgivare: Radio Bandit