Flyers

Flygblad är ett klassiskt sätt synas och nå ut till sin önskade målgrupp på. Vi är alltid rätt placerade med våra street teams t.ex. weekends i city, utanför konserter, stora sportevenemang m.m.