Efterlyst över hela landet

Promotion åt TV3 i Stockholm, Göteborg och Malmö samt orterna där emellan. När vi hängde upp dessa efterlysningsaffisher på mindre orter blev det folksamling med oroliga medborgare.