Fotbolls-VM på Stadion

Street Postering på uppdrag av PS Respons.

Fotbolls-VM Stadion

Ska folk lockas att lämna tevesoffan så får man ligga i.

Fotbolls-VM på Stadion

Fotbolls-VM på Stadion